26 maja 2024

Qstosz

Kim jest kustosz? To ktoś kto dba, żeby pamięć o tym co ważne nie zaginęła, ale też wskazuje, co jest dobre, tu i teraz.
Dlatego Qstosz Dawid Odija przypomina o tych już zasłużonych dla hałasu i przedstawia tych, którzy (s)tworzą teraźniejszość i przyszłość Brudnej Muzyki!

Prowadzący audycję Hałasownia

Kontakt: dawid.odija@radiobemowo.fm