26 maja 2024

Okruchy Jazzu

Czy czytam biografie? Oczywiście, że tak, ale nie robię tego na antenie. Czy słucham plotek? W żadnym razie, bo odkąd zacząłem mówić, stanowczo mówię plotkom: NIE. Zamiast tego, informuję o jazzowych premierach, przyglądam się faktom, które miały wpływ na twórczość muzyków, a także cytuję wywiady z obcojęzycznych źródeł. 

Nowości będą prezentowały płyty wydane w poprzednim miesiącu, Kroniki przeniosą słuchaczy w czasie do lat 50. i 60. XX wieku, natomiast Różności zagłębią się w różne przestrzenie, czasem na poważnie, a czasem z humorem.

Mogę sięgnąć zarówno po utwory artystów, którzy urodzili się na początku XX wieku, jak i tych, którzy zaczynali swoje kariery w XXI wieku. Poszukując frapujących brzmień, eksploruję nie tylko różne obszary mainstreamu, ale też jazzowe peryferia, włącznie z soulem, rhythm’n’bluesem, funkiem, chilloutem, world music, ambientem i new age, a nawet muzyką poważną. Oczywiście nie zabraknie swingu, cool jazzu, bebopu i hard bopu, latin jazzu, nu jazzu, fusion, smooth jazzu, ani jazz rocka. Spróbujcie „Okruchów Jazzu”, nawet jeśli wydaje Wam się, że jazzu nie lubicie. Kto wie, może dzięki tej dwugodzinnej audycji zmienicie zdanie…

PS. Łącznikiem między kolejnymi wydaniami Okruchów Jazzu są Okruszki Jazzu.

Prowadzący – Marek J. Śmietański

Do I read biographies? Of course I do, but I don’t do it on the air. Do I listen to gossip? No way, because since I started talking, I say to gossip firmly: NO. Instead of this, I inform about the latest jazz releases, I look at the facts that influenced the work of musicians and I quote interviews from foreign-language sources. I can reach for the tracks of artists who were born at the beginning of the 20th century, as well as those who started their careers in the 21st century. 

The Novelties will be presented albums released on the previous month, The Chronicles will take listeners back in time to the 1950s and 1960s, while The Miscellanea will venture into various spaces, sometimes seriously, sometimes with humor. 

Looking for compelling sounds, I explore not only various areas of the mainstream, but also jazz peripheries, including soul, rhythm’n’blues, funk, chillout, world music, ambient and new age, and even classical music. Of course, there will be a lot of swing, cool jazz, bebop and hard bop, latin jazz, nu jazz, fusion, smooth jazz and jazz rock in the broadcast. Try „Jazz Crumbs”, even if you think you don’t like jazz. Who knows, maybe thanks to this two-hour radio show you will change your mind…

PS. The bridge between subsequent editions of Jazz Crumbs are Little Jazz Crumbs.

Radio host – Marek J. Śmietański