15 czerwca 2024

Let There Be Darkness

„Jeśli nie wiesz czym jest ciemność, jak możesz zrozumieć i docenić światło? Bez ciemności nie ma światła.”

Dla wielu ciemność symbolizuje wszystko to, co negatywne i złe. Tymczasem ciemność i światłość mają jednakową wagę i znaczenie. Ciemność jest okazją do refleksji. Pozwala nam lepiej widzieć. Pozwala nam patrzeć do wewnątrz i daje możliwość poznania siebie, posłuchania melodii swojego serca.

Zapraszam w mroczną i pełną refleksji wspólną muzyczną podróż.

Prowadząca Justyna Fojcik

———————————————————————————

“If you don’t know what darkness is, how can you understand and appreciate the light? Without darkness, there is no light. „

For many, darkness symbolizes all that is evil and negative. Meanwhile, darkness and light are of equal importance. Darkness is a moment of in-depth reflection. It allows us to see better. It allows us to look inward and gives us the opportunity to get to know ourselves and listen to the melody of our hearts.

Join me on the dark and full of reflection musical journey.

Radio host Justyna Fojcik